Capcom มีแผนใหญ่สำหรับ Dragons Dogma 2 โดยสัญญาว่าเกมใหม่นี้จะมีแผนที่ขนาดใหญ่กว่าที่ผู้เล่นสามารถสำรวจได้ในเกมดั้งเดิม Dragon’s Dogma 2 ยังแนะนำเผ่าพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า Beastrans จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวของเกม Capcom เปิดตัว Dragon’s Dogma เวอร์ชันดั้งเดิมสำหรับ PlayStation 3 และ Xbox 360 ในปี 2012 ผู้เล่นสวมบทบาทเป็น

Read More